Dejavniki, ki vplivajo na učinek visokokoncentriranega superplastifikatorja polikarboksilne kisline

- 2021-08-30-

Dejavniki, ki vplivajo na učinek visoke koncentracijeSuperplastifikator polikarboksilne kisline

Na učinek sredstva za zmanjševanje vode z visoko koncentracijo bodo vplivali zunanji dejavniki, zato moramo razumeti dejavnike, ki bodo povzročili vpliv, in nato zmanjšati njegov vpliv.

1. Oblika in količina sadre

Pri mletju cementnega klinkerja običajno dodamo določeno količino sadre, da ga zmeljemo. Pri tem se mavec uporablja kot sredstvo za strjevanje cementa.

2. Mineralna sestava cementa

C3A in C2S imata velik vpliv na mineralno sestavo. Cement z visoko vsebnostjo C3A ima slab učinek zmanjševanja in povečevanja vode. To je zato, ker je adsorpcijska zmogljivost C3A za superplastifikator polikarboksilne kisline veliko večja od drugih mineralnih komponent, medtem ko je adsorpcijska zmogljivost mešanice žlindre do visoke koncentracijeSuperplastifikator polikarboksilne kislineje majhen.

3. Vsebnost alkalij v cementu

Vsebnost alkalij v cementu se v glavnem nanaša na vsebnost Na2O in K2O v cementu. Vsebnost alkalij ima velik vpliv na prilagodljivost cementa in visoko koncentracijoSuperplastifikator polikarboksilne kisline. S povečanjem vsebnosti cementnih alkalij postane plastifikacijski učinek sredstva za zmanjšanje vode slabši. Povečanje vsebnosti cementnih alkalij bo privedlo tudi do skrajšanja časa vezanja betona in povečanja izgube pri usedanju.

4. Svežina in temperatura cementa

Bolj ko je cement svež, slabši je plastifikacijski učinekSuperplastifikator polikarboksilne kislinena njem. To je zato, ker ima svež cement močnejši pozitivni naboj in ima večjo adsorpcijsko sposobnost za superplastifikator polikarboksilne kisline visoke koncentracije.
Polycarboxylic Acid Superplasticizer