Najnovejši napredek pri uporabi polivinil alkohola (PVA)

- 2021-09-27-


1. Polivinil alkohol (PVA) materiali za 3D tiskanje


PVA ima dobro topnost v vodi, biokompatibilnost in mehanske lastnosti. Kot polimerni material za 3D-tiskanje se v glavnem uporablja kot material za oder tkivnega inženiringa, material za nalaganje zdravil, vodotopen nosilni material in topni material za kalupe. PVA se lahko uporablja za izdelavo 3D tiskanja PVA topnih materialov za kalupe, 3D tiskanja PVA vodotopnih podpornih materialov, 3D tiskanja PVA vodotopnih podpornih materialov, 3D tiskanja PVA vodotopnih podpornih materialov in drugih materialov.

2. Optični film iz polivinil alkohola (PVA).

PVA optični film je tanek in enoten dielektrični filmski sloj, pritrjen na površino optičnih naprav s PVA kot glavnim materialom. V procesu širjenja svetlobe je mogoče z odbojnimi, prepustnimi in polarizacijskimi značilnostmi filma pridobiti posebne oblike svetlobe, kot so prepustnost, odboj in polarizacija v enem ali več pasovih. Optični filmi PVA se pogosto uporabljajo v ploščah s tekočimi kristali. Izdelki vključujejo predvsem antirefleksne filme, polarizatorje, filme s širokim kotom gledanja, filme s prizmami, difuzijske filme, odsevne filme itd.
3. Polivinil alkohol (PVA) visoke trdnosti in modula namesto azbesta

V zadnjih letih so razvite države, kot sta Evropa in ZDA, za zamenjavo azbesta sprejele PVA z visoko trdnostjo in visokim modulom ter dosegle dobre rezultate pri izdelavi cementnih plošč brez azbesta. PVA visoke trdnosti in visokega modula ima edinstveno obliko preseka in dober oprijem na cement. Ima prednosti glede zmogljivosti in visoko stroškovno učinkovitost pri zamenjavi azbesta. Znan je kot najbolj idealen »zelen in okolju prijazen« nadomestek za azbest. Vlakno PVA z visoko trdnostjo in visokim modulom ima značilnosti visoke trdnosti in Youngovega modula, majhnega raztezka, odpornosti na kisline in alkalije ter odpornosti na topila. Hkrati ima dobro hidrofilnost, oprijem, odpornost na udarce in enostavno obdelavo. Disperzija in druge značilnosti. Funkcija PVA vlaken visoke trdnosti in visokega modula je še posebej ugodna pri preprečevanju segregacijskih usedalnih razpok, plastičnih razpok in razpok zaradi krčenja v zgodnji fazi betona.

Poleg tega se je z nenehnim izboljševanjem življenjskega standarda ljudi postopoma krepila ozaveščenost ljudi o varovanju zdravja in okolja, zamenjava azbesta z visoko trdnimi in visokomodulnimi PVA vlakni pa je postopoma postala neizogiben trend.4.5G aplikacije polivinil alkohola (PVA)
S pospešeno gradnjo 5G trg LCP (polimer s tekočimi kristali) hitro raste. Prihodnost LCP izhaja predvsem iz rasti dveh aplikacij, ki ju je povzročila promocija 5G: delci LCP za konektorje in folije LCP za antene mobilnih telefonov. 5G uporablja več visokofrekvenčnih signalov in ima višje zahteve glede dielektrične konstante in dielektrične izgube materiala. PVA ima boljše zmogljivosti LCP in naj bi se uporabljal na področju visokofrekvenčnega filma in embalaže 5G.