Novi biorazgradljivi embalažni materiali

- 2021-11-01-

V zadnjih letih je bil razvoj novih biorazgradljivih embalažnih materialov deležen velike pozornosti. Obnovljivi naravni polimeri so bili uporabljeni za ovrednotenje biorazgradljivosti končnih izdelkov na osnovi polivinilalkohola. Materiali iz polivinilalkohola se pogosto uporabljajo v biološko razgradljivih sintetičnih polimerih zaradi njihove biorazgradljivosti v različnih mikrobnih pogojih. Polivinilalkohol se uporablja v različnih industrijah, vključno s keramiko, tekstilom, premazi, papirjem in lesom. Poleg tega se izdelki istega razreda lahko uporabljajo v različnih aplikacijah. V zadnjih letih je ta sposobnost pripomogla k povečanju povpraševanja po polivinilalkoholu. Zaradi njegovih lastnosti, kot so etanol, topnost v vodi, odpornost na maščobe in olja, lahko izbirate med več manj znanimi alternativami. Zaradi lastnih lastnosti polivinilalkohola je uporaben za aplikacije, ki zahtevajo samo okolju sprejemljive materiale. Ker kampanje, kot sta "zeleno varstvo okolja" in "ponovna uporaba", pritegnejo pozornost, se to šteje za glavno prednost izdelka. Osredotočenost na industrijske aplikacije, ki zmanjšujejo uporabo nevarnih kemikalij, vodi k prehodu na okolju prijazne materiale.