Izvor in razvoj PVA

- 2021-12-08-

Polivinil alkohol so prvi razvili nemški kemikiW.0. HerrmanninW.W. Hachnel leta 1924, ker lahko izvaja tipične poliolne kemične reakcije in prehaja.Netopna obdelava ga denaturira in ima različne funkcionalne učinke, kar ima za posledico vrsto sinteznih materialov, ki se pogosto uporabljajo v industrijski in kmetijski proizvodnji ter medicinskih aplikacijah. Polivinil alkohol leta 1926. Industrijska proizvodnja je zdaj, izdelek pa je v petdesetih letih 20. stoletja dosegel obsežno industrializacijo. Procesna pot za proizvodnjo polivinil alkohola je razdeljena na dve vrsti glede na surovine, etilensko metodo in acetilensko metodo.

Trenutno se v neskončnem toku pojavljajo številni novi procesi, nove tehnologije, novi materiali in nova oprema, kot so novi katalizatorji in njihovi nosilci, nova tehnologija pladnjev, spreminjanje notranje strukture reaktorja, spreminjanje delovnih pogojev in metod , ter celovito uporabo treh odpadkov. Razumna uporaba teh novih tehnologij lahko povzroči očitne gospodarske koristi.