Kratek uvod v postopek proizvodnje polivinilalkohola

- 2021-12-28-

Proizvodnja polivinil alkohola je razdeljena na tri načine glede na različne surovine: ena je nafta â etilen â vinil acetat â polivinil alkohol; drugi je zemeljski plin â acetilen â vinil acetat â polivinil alkohol; tretji je kalcijev karbid â acetilen â vinil acetat â polivinil alkohol.
V zadnjih letih z napredkom znanosti in tehnologije nekatera podjetja uporabljajo melaso in kasavo kot surovini za prvo proizvodnjo alkohola, nato pa uporabljajo alkohol za dehidracijo za proizvodnjo etilena, uberejo pot alkohola in etilena, razvijejo industrijo polivinilnega alkohola, in nadomestiti neobnovljivi alkohol z obnovljivimi viri. Viri. Z zmanjševanjem neobnovljivih virov in rastjo cen bo ta procesna pot dobila več prostora za razvoj v prihodnji konkurenci.