Odlične lastnosti PVA

- 2022-01-10-

Topen PVA je topen v vodi, višja kot je temperatura vode, večja je topnost, vendar je skoraj netopen v organskih topilih.Topnost PVA je odvisna od stopnje alkoholizacije in stopnje polimerizacije. PVA z delno alkoholizacijo in nizko stopnjo polimerizacije se zelo hitro raztopi, medtem ko se PVA s popolno alkoholizacijo in visoko stopnjo polimerizacije raztopi počasi. Splošno pravilo je, da je stopnja alkoholizacije večja od stopnje polimerizacije za vpliv na topnost PVA. nekateri lahko nabreknejo pri sobni temperaturi v vodi, kot je JOYFORCE 0588, 1788, 2488. Drugi so zlahka topni v vodi pri sobni temperaturi, kot je JOYFORCE PVA0599, 1799, 2699. Postopek raztapljanja PVA poteka v stopnjah, in sicer: afiniteta močenje-nabrekanje-neskončno nabrekanje-raztapljanje.