Modificirana polivinil alkoholna vlakna

- 2022-03-28-

Vlakna polivinilalkohola se lahko zmešajo z drugimi vlakni in se nato raztopijo po tekstilni obdelavi, da se pridobi visokokakovostna tekstilna preja, prav tako pa se lahko naredi v nesukano prejo ali odejo brez votka. Lahko se uporablja tudi pri izdelavi papirja kot vezivo za izboljšanje trdnosti in žilavosti papirja. Poleg tega lahko izdeluje tudi delovna oblačila za posebne namene, kirurške šive itd. Pomembna modificirana sorta je kopolimerno vlakno vinil klorid-polivinil alkohol, ki ga na Kitajskem imenujejo vinil klorid. Kot disperzijski medij uporablja vodno raztopino polivinilnega alkohola z nizko stopnjo polimerizacije in pod delovanjem katalizatorja cepilno kopolimerizacijo vinilklorida in polivinilnega alkohola; iz dobljene kopolimerne emulzije se prede z metodo emulzijskega predenja (glej kemično predenje vlaken). vlakno; nato pa se s podobnim postopkom naknadne obdelave kot pri polivinil formalnih vlaknih pridobi vlakneni izdelek. Združuje prednosti polivinilkloridnih vlaken in polivinil formalnih vlaken.