Dva druga postopka za pripravo hidroksietil celuloze (HEC)

- 2022-05-11-

Metoda plinske faze: Metoda plinske faze je dodajanje aditivov ali razredčil med reakcijskim procesom, alkalna vlakna in EO reagirajo v plinski fazi. Bombažna vlakna smo namočili in aktivirali v 18,5 % raztopini NaOH, nato stisnili in zdrobili ter dali v reaktor. Reaktor smo izpraznili, dvakrat napolnili z dušikom, dodali EO in reakcijo dobili pri stopnji vakuuma 90,64 kPa in 27-32 °C 3-3,5 ure.

Metoda tekoče faze: Metoda tekoče faze je izvajanje reakcije eterifikacije v prisotnosti razredčila. Po alkalizaciji in stiskanju bombažni linter reagira z EO pri 20-60°C 1-3 ure v prisotnosti razredčila, da dobimo surovo hidroksietil celulozo. Običajna razredčila so aceton, izopropanol, tert-butanol ali njihove mešanice. Produkt ostane netopen v razredčilu.