Pomembne lastnosti HEC

- 2022-05-13-

Kot neionsko površinsko sredstvo ima hidroksietilceluloza poleg zgoščevanja, suspendiranja, vezave, flotacije, tvorjenja filma, disperzije, zadrževanja vode in zagotavljanja zaščitnih koloidov naslednje lastnosti:

1. HEO je topen v vroči ali hladni vodi in se ne obarja pri visoki temperaturi ali vrenju, tako da ima širok razpon topnosti in viskoznosti ter netermično geliranje;

2. Neionski sam lahko sobiva z drugimi vodotopnimi polimeri, površinami in solmi v širokem razponu in je odličen koloidni zgoščevalec, ki vsebuje raztopine elektrolitov z visoko koncentracijo;

3. Kapaciteta zadrževanja vode je dvakrat večja kot pri metil celulozi in ima boljšo regulacijo pretoka.

4. V primerjavi z metil celulozo in hidroksipropil metil celulozo je dispergijska sposobnost HEC slaba, vendar je zaščitna koloidna sposobnost močna.