Glavne industrijske uporabe polivinil alkohola v gradbeništvu

- 2022-07-06-

Gradbena lepila in lepila Med gradbena lepila iz polivinilalkohola sodijo kiti, podlage za barvna lepila ipd., njihov obseg pa predstavlja več kot 40 % celotne količine. Trenutno se najbolj uporabljata PVA 17-99, PVA 20-99, dve lepili srednje viskoznosti, in PVA24-99, PVA26-99, dve lepili visoke viskoznosti. Poleg gradbenih lepil se polivinilalkohol lahko uporablja tudi za izdelavo lepil za papir, les, tekstil, pisarniška lepila in visokokakovostne barvne podlage, ki se večinoma uporabljajo v papirju, lesu, tekstilu, pisarniških lepilih in visokokakovostnih barvnih podlagah. Vsebnost teh lepil je relativno visoka in zahteva visoko stopnjo mešanja.