Mehanizem nastanka polivinilalkohola

- 2022-07-11-

PVA je edinstven med polimeri (spojine, sestavljene iz velikih molekul z več enotami), ker ne nastane s polimerizacijo enoenotnih prekurzorskih molekul, imenovanih monomeri. V nasprotju s tem se polivinil alkohol naredi z raztapljanjem drugega polimera, polivinil acetata (PVAc), v alkoholu, kot je metanol, in obdelavo z alkalnim katalizatorjem, kot je natrijev hidroksid. Nastala hidroliza ali reakcija "alkoholize" odstrani acetatno skupino iz molekule polivinil acetata, ne da bi uničila strukturo dolge verige molekule polivinil acetata. Kemična struktura nastale ponavljajoče se enote vinilnega alkohola

Ko je reakcija končana, je produkt topen v vodi in praktično netopen v vseh organskih topilih. Zaradi nepopolne odstranitve acetatnih skupin je smola manj topna v vodi in bolj topna v nekaterih organskih tekočinah.