Modificiran s polivinil alkoholom

- 2022-07-15-

Polivinilalkohol (PVA) je brezbarven, nestrupen, nekoroziven, biorazgradljiv, v vodi topen organski polimer. Poleg tega, da je PVA surovina za vinylon, se PVA pogosto uporablja v tekstilnem lepljenju, premazih, lepilih, emulgatorjih, filmih in na drugih industrijskih področjih. Vendar pa molekula PVA vsebuje veliko število hidroksilnih skupin, kar ima za posledico slabo vodoodpornost in stabilnost PVA, kar vpliva na njegovo uporabo. Pri uporabi v industriji kemičnih vlaken ima PVA slabosti, kot so luščenje, penjenje in nezadostna oprijemljivost na vlakna. Zato se za izboljšanje njegove vodoodpornosti običajno uporabljajo metode kemične modifikacije. Modifikacija PVA v glavnem uporablja kemijsko reaktivnost vinil acetatnih dvojnih vezi, estrskih skupin in hidroksilnih skupin po alkoholizi, da spremeni skupine ali strukture stranske verige in uvede druge monomere, da postanejo kopolimeri na osnovi PVA; Druge funkcionalne skupine, ki spreminjajo kemijsko strukturo makromolekul PVA.