Priporočenih je več vrst polivinilalkohola

- 2022-08-01-

Gradbena lepila in lepila Med gradbena lepila iz polivinilalkohola sodijo kiti, podlage za barvna lepila ipd., njihov obseg pa predstavlja več kot 40 % celotne količine. Trenutno se najbolj uporabljata PVA 1799, PVA 2099, dve lepili srednje viskoznosti, in PVA 2499, PVA 2699, dve lepili visoke viskoznosti. Poleg gradbenih lepil se polivinilalkohol lahko uporablja tudi za izdelavo lepil za papir, les, tekstil, pisarniška lepila in visokokakovostne barvne podlage, ki se večinoma uporabljajo v papirju, lesu, tekstilu, pisarniških lepilih in visokokakovostnih barvnih podlagah. Vsebnost teh lepil je relativno visoka in zahteva visoko stopnjo mešanja.