Metoda izdelave vinil acetata

- 2022-08-08-

1. Acetilenska metoda Z uporabo cinkovega acetata na aktivnem oglju kot katalizatorja reagirata acetilen in ocetna kislina pri normalnem tlaku in 170-230 â. Reakcijski produkt je izpostavljen ločevanju prahu, ločevanju plinov, odstranitvi aldehida, surovi destilaciji in rektifikaciji, da dobimo rafiniran vinil acetat.

2. Metoda plinske faze z etilenom Etilen, kisik in ocetna kislina reagirajo v plinski fazi pod pogoji katalizatorja iz zlata paladija (ali platine) pri 160°C.180 in tlak <1MPa, da se ustvari vinil acetat, nato se loči in rektificira, da se dobijo fini izdelki.

3. Metoda etilenske tekoče faze Etilen in ocetna kislina reagirata s paladijevim kloridom in bakrovim kloridom kot katalizatorjem, da dobimo vinil acetat.

4. Metoda anhidrida acetaldehida ocetne kisline Z uporabo anhidrida acetaldehida ocetne kisline kot surovine, najprej sintetiziramo etilendiacetno kislino, nato pa z reakcijo deocetne kisline, sintetiziramo z enostopenjsko ali dvostopenjsko metodo.